Tọa đàm “ Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh” (4/9/2015)

Chương trình phát triển nhà ở (3/8/2015)
Công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản (3/8/2015)
Công tác quản lý nhà và công sở (3/8/2015)

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện về quản lý nhà và công sở như sau:

Kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (3/8/2015)
Những nội dung cần hướng dẫn chi tiết hơn về quản lý sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở năm 2014 (3/8/2015)
Tình hình cấp giấy phép xây dựng (3/8/2015)

Trong sáu tháng đầu năm 2015 toàn Thành phố đã cấp được 26.926 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 4.130 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 18,117%), với tổng diện tích sàn xây dựng 8.201.493,94 m2

Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình (3/8/2015)
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (12/8/2014)
Công tác Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư (3/8/2015)

Đã thẩm định, phê duyệt 38 dự án, gồm: Phê duyệt 03 dự án phát triển nhà ở; thẩm định thiết kế cơ sở 09 dự án, có tổng mức đầu tư là 4.989,889 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 468.576 m2;

Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (đến ngày 09.6.2014) (16/7/2014)
Về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư (13/5/2014)
Góp ý dự thảo “Chỉ thị về đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố (10/9/2015)

Đề nghị góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình (21/8/2015)
Công tác Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (3/8/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1/10/2015)

Căn cứ Điều 4, Điều 6 và Điều 8, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (21/9/2015)
Công tác công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng (3/8/2015)
Tình hình hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (3/8/2015)

Công tác quản lý chi phí đầu tư và thẩm tra thiết kế dự toán 7 tháng đầu năm 2015 (3/8/2015)
Chỉ số giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014, Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014 (5/5/2015)
Vai trò quản lý chất lượng vật liệu xây dựng ngày càng được chú trọng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn liên quan (29/9/2015)

Góp ý dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (4/9/2015)
Thông tin các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã bị thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận (theo Công văn số 9494 /SXD-VLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2015) (1/9/2015)
Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ) (25/9/2015)

Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở: (3/8/2015)
Công tác phát triển đô thị 7 tháng đầu năm 2015 (3/8/2015)
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (3/8/2015)

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện như sau: - Công tác tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 198 lượt công dân, giảm 14 lượt so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 6,6%, trong đó, lãnh đạo Sở tiếp 31 lượt, tiếp theo Thư mời 14 lượt

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng (3/8/2015)
Công tác kiểm tra công trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật (3/8/2015)

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3932 5345 - Fax : (08) 3932 5269 - Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/