Thông tin các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố (27/1/2015)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Sở Xây dựng thông báo thông tin các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố như sau:

Báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản (8/9/2014)
Giới thiệu Dự án nhà ở xã hội HQC Plaza (16/1/2014)
Thông báo về kết quả xét duyệt hồ sơ cho thuê, thuê mua và tổ chức bốc thăm, chọn căn hộ đối với 04 dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (10/2/2015)

Sở Xây dựng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và tổ chức bốc thăm chọn căn hộ đối với 04 dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 như sau:

Sở Xây dựng triển khai bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 tại 04 dự án trên địa bàn quận 6, 8, Gò Vấp và Tân Bình. (23/12/2014)
Thông báo V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1/12/2014)
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (12/8/2014)

Quy định mới và so sánh sự khác nhau với quy định cũ về cấp phép xây dựng (21/8/2013)
Tóm tắt một số nội dung trọng tâm khi thực hiện các quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (31/7/2013)
Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (đến ngày 09.6.2014) (16/7/2014)

Về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư (13/5/2014)
Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên website của Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD (23/4/2014)
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (8/1/2015)

Danh sách các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố chưa thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong năm 2014 được đăng tải trên trên website của Sở Xây dựng

Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc (16/12/2014)
Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng (23/10/2014)
Danh sách các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đã nộp hồ sơ từ ngày 04/02/2015 đến ngày 09/02/2015 (03 tổ chức) đủ điều kiện để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (11/2/2015)

Sở Xây dựng công bố danh sách các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đã nộp hồ sơ từ ngày 04/02/2015 đến ngày 09/02/2015 (03 tổ chức) đủ điều kiện để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, danh sách cụ thể như sau:

Danh sách các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đã nộp hồ sơ (và nộp bổ sung hồ sơ) từ ngày 02/02/2015 đến ngày 04/02/2015( 04 tổ chức) đủ điều kiện để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (5/2/2015)
Danh sách các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đã nộp hồ sơ từ ngày 19/01/2015 đến ngày 03/02/2015 (06 tổ chức) đủ điều kiện để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (5/2/2015)
Sở Xây dựng hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố (12/2/2015)

Ngày 09/02/2015, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1619/SXD-KTXD hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và của Bộ Xây dựng tại các công văn nêu trên, cho đến khi có các quy định mới thay thế.

Về việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước (16/1/2015)
Báo cáo diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2014 (từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014) (16/1/2015)
Góp ý dự thảo Kế hoạch điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn TPHCM. (11/2/2015)

Nhằm đảm bảo chất lượng cuộc điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên toàn địa bàn, đảm bảo mục tiêu Chương trình đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị phối hợp góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn TPHCM.

Góp ý dự thảo đề cương nhiệm vụ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (27/1/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý 4/32014 (Từ ngày 26/9/2014 đến ngày 25/12/2014) (23/1/2015)
Thông báo Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Dự án Khu dân cư 34,18 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè (13/2/2015)

Ngày 10 tháng 02 năm 2015 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có thông báo số 1704/TB-SXD-PTĐT về công khai các thông tin của Dự án Khu dân cư 34,18 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, cụ thể như sau:

Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Dự án Khu dân cư 33,62 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè (13/2/2015)
Thông báo số 11547/TB-SXD-PTĐT ngày 18/12/2014 về Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ (19/12/2014)
Triển khai quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội … đối với các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố (24/4/2014)

Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố (24/4/2014)
Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (23/4/2014)

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3932 5345 - Fax : (08) 3932 5269 - Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/