Thông tin chỉ đạo điều hành
Báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

Nhà lưu trú công nhân - Những tồn tại và giải pháp tháo gỡ
Chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin tuyên truyền
Một số quy định về đối tượng, điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Trường Trung cấp Xây dựng khai giảng lớp "Quản lý vận hành nhà chung cư"
Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thành phố tổ chức bốc thăm căn hộ
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quy định mới và so sánh sự khác nhau với quy định cũ về cấp phép xây dựng
Tóm tắt một số nội dung trọng tâm khi thực hiện các quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 (Số: 7133 /TB-SXD-TCCB ngày 22 tháng 8 năm 2014)

Thông báo số 6722/TB-SXD-TCCB ngày 12/8/2014 Nhập học 06 lớp Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị (giai đoạn 3) đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
Về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư
Hướng dẫn số 5661/HD-SXD-QLCLXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 Về Quản lý chất lượng công trình xây dựng không phải là nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP (theo văn bản số 10800/SXD-QLCLXD ngày 16/12/2013)
Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Luật Xây dựng (Luật Xây dựng sửa đổi)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2013

Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2013
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2013
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014 (từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2014)
Triển khai thực hiện các nội dung tại Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ dung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013
Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững tại tỉnh Long An
Thông báo dời thời gian tổ chức Hội nghị liên kết phát triển VLXD theo hướng bền vững tại tỉnh Bình Phước.
Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ

Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở tại khu đất phường 10, quận 6 (chợ Bình Phú cũ) theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
Quy hoạch & phát triển
Thành phố hồ Chí Minh thực hiện Nghị Định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng

Triển khai Đề án kiện toàn tổ chức Thanh tra xây dựng
Tổng kết 6 năm thực hiện Quyết định 87/2007/QĐ-CP ngày 18/6/2007 của Chính phủ về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng
Dự án - hạng mục đầu tư

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3932 5345 - Fax : (08) 3932 5269 - Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/